Praktisk information

Luk alle
Åben alle

Aktivitetscentret holder åbent mandag-torsdag fra kl. 8.00-22.00 og fredag fra kl. 8.00-16.00.
Derudover holder vi åbent i weekend efter aftale - eksempelvis hvis du har booket lokaler.

Lukkedage

Aktivitetscenteret har lukket:

 • mellem jul og nytår
 • alle helligdage i påsken
 • hele juli måned samt den første uge i august.

Hvis du er med i en forening eller interessegruppe og ønsker at booke et lokale, skal du kontakte daglig leder Karen Qvist Kristensen |T: 24 87 71 47 | E: Karenk@struer.dk 

Alle foreninger i Struer Kommer kan booke lokaler i aktivitetscentret.

 1. Lokalerne afleveres opryddet.
 2. Man er selv ansvarlig for, at der foretages oprydning og aftørring af borde efter brug, samt at gulvene fejes om nødvendigt. Opvask, afrydning og aftørring af køkken er også brugers ansvar.
 3. Alt service afskylles før vask. Efter vask sættes servicen på plads i depotet - brugeren er ansvarlig for, at servicen er ren inden det kommer på de rigtige hylder i depotet.
 4. Køkkenet afleveres aftørret på borde og opvaskemaskine. Vaskene rengøres efter brug.
 5. Alt affald inkl. tomme flasker fjernes fra lokalerne og leveres til affaldscontainere i træskuret ved parkeringspladsen. Større mængder af pap, flasker eller affald fra aktiviteter skal fjernes helt fra centrets område.
 • Ved brug af værkstederne skal man være opmærksom på, at man som bruger ikke er forsikret mod tilskadekomst.
 • For at forebygge ulykker må der ikke nydes øl eller spiritus i centrets værksteder.
 • Huset og hele matriklen er røgfri.

Misligholdelse af ordensregler medfører betaling for servicemedarbejdere eller rengøringspersonalets tidsforbrug til opfyldelse af reglerne. Det er derfor vigtigt, at brugerne overholder ordensreglerne.

Misligholdelse af ordensregler kan også medfører bortvisning efter beslutning i centrets bestyrelse.

Det er brugerne af lokalerne, der har ansvaret for, at ovennævnte regler overholdes.

 • Salen: Borde og stole til 100 personer. Bingoanlæg med skærme, lydanlæg, teleslynge og projektor.
 • Mødelokale 1: Borde og stole til 48 personer, teleslynge, projektor, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 2: 8 borde med 18 siddepladser, fast projektor, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 3: 8 borde med 28 siddepladser, vand og udslagsvask.
 • Mødelokale 4: Borde med 15 siddepladser, vand og udslagsvask
 • Mødelokale 5: 7 borde med 28 siddepladser.
 • Mødelokale 6: 4 borde med 20 siddepladser.
 • Aktivitetslokale 1: Inventar til diverse kreative aktiviteter (uden hensyn til inventaret), vand og udslagsvask.
 • Aktivitetslokale 2: Frit gulvareal, intet inventar.
 • Torvet: Billardborde.


Kopirum med adgang til print/ kopiering mod betaling.
Trådløst internet i hele huset.
Mobil projektor og lærred.

Parkering

De grønne felter viser parkeringsmuligheder omkring aktivitetscenteret.
Den gule sti viser vejen fra parkeringspladsen ved genbrugsbutikken.

Har du spørgsmål, så kontakt