Dialogmøde om Aktivitetscenter Struers fremtid

Den 29. februar 2024 blev der afholdt et dialogmøde med repræsentanter fra Struer Frivilligcenter bestyrelse, Aktivitetscentrets brugerråd og Struer Kommune om Aktivitetscenter Struers fremtid.

Se referatet fra mødet her