Sprog

Sprog er et utroligt spændende og kompliceret system, som er unikt for mennesker. Ifølge forskning er sproglære noget af det vigtigste, vi kan gøre for hjernens helbred. Ud over at forebygge en række hjernesygdomme kan det også fremme det sociale liv. I Aktivitetscenter Struer er der hold for både begyndere og øvede.

Luk alle
Åben alle

Du havde måske lidt engelsk i skolen, men ikke brugt det siden. Måske har du lagt mærke til, at der bliver flere og flere engelske ord i din hverdag og du vil gerne forstå lidt mere af det, f.eks. når du rejser, eller når børnebørnene ”liker” eller sender ”link” på Facebook.


Vi lytter og ser små stumper nyhedsindslag på engelsk og læser enkelte tekster.

Fokus på forståelse for det læste og talte, i mindre grad på selv at tale sproget. Og så hygger vi os.

Minimum 4 deltager og maximum 8 deltager.

Sted: Aktivitetscenter Struer

Tid: Tirsdag kl. 13.30-14.45

Opstart: D. 11. september

Vejleder: Inge Lund

Tilmeld dig

På holdet mødes man og læser engelske tekster eller historier, som efterfølgende danner grundlag for samtale.

Holdet hjælpes ad med at planlægge forløbet og arbejder kollektivt med engelsk.

Vi er en studie gruppe, som hjælper hinanden og enkelte gange ved hjælp af Vibeke Vestergaard.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Aktivitetslokale 1

Tid: Torsdag kl. 14.00-14.30

Opstart: D. 7. september

Vejleder: Bodil Vejling

Tilmeld dig

Gennem samtaler tages der udgangspunkt i hverdagsitaliensk samt små tekster. Samtidig hermed
arbejdes der med øvelser gennem oplæsning, mundtlige og skriftlige oversættelser, og der arbejdes med at få en forståelse for den italienske grammatik.

Det første kursus er for dig, der er nybegynder og gerne vil have en intro til det italienske sprog.

Det andet kursus er for dig, der er øvet og kender til det italienske sprog.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Aktivitetslokale 1

Tid: Tirsdag kl. 12.00-15.00 - for begyndere

Opstart: D. 12. september

Vejleder: Kirsten Ingeman

Tilmeld dig

Gennem samtaler tages der udgangspunkt i hverdagsitaliensk samt små tekster. Samtidig hermed
arbejdes der med øvelser gennem oplæsning, mundtlige og skriftlige oversættelser, og der arbejdes med at få en forståelse for den italienske grammatik.

Det første kursus er for dig, der er nybegynder og gerne vil have en intro til det italienske sprog.

Det andet kursus er for dig, der er øvet og kender til det italienske sprog.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Aktivitetslokale 1

Tid: Tirsdag kl. 13.00-15.00 - for øvede

Opstart: D. 12. september

Vejleder: Kirsten Ingeman

Tilmeld dig

Holdet er for begyndere og dem, der måske har ”snuset” lidt til sproget på rejser til Spanien. For dig der gerne vil kunne klare situationer, hvor spaniere kun kan tale spansk, eller forstå skiltning og anvisninger i trafikken, lufthavne, butikker og færden i al almindelighed. Vi vil også tage fat på rigtig udtale af byer og andre steders navne, og på udtalen af personnavne fra TV og andre medier.

Og sidst, men ikke mindst vil vi arbejde med nyttige ord og vendinger i butikker, markeder, restauranter, hoteller, udlejningsbureauer og hvor man ellers har brug for det.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Aktivitetslokale 1

Tid: Onsdag kl. 10.00-12.00

Opstart: D. 6. september

Vejleder: Tage Øe

Tilmeld dig

Har du spørgsmål, så kontakt