Sprog

Sprog er et utroligt spændende og kompliceret system, som er unikt for mennesker. Ifølge forskning er sproglære noget af det vigtigste, vi kan gøre for hjernens helbred. Ud over at forebygge en række hjernesygdomme kan det også fremme det sociale liv. I Aktivitetscenter Struer er der hold for både begyndere og øvede.

Luk alle
Åben alle

På holdet mødes man og læser engelske tekster eller historier, som efterfølgende danner grundlag for samtale. Holdet hjælpes ad med at planlægge forløbet og arbejder kollektiv med engelsk.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Mødelokale 1

Tid: Torsdag kl. 13.00-15.00

Opstart: D. 8. september

Vejleder: Bodil Vejling og Vibeke Vestergaard

Tilmeld dig

Gennem samtaler tages der udgangspunkt i hverdagsitaliensk samt små tekster. Samtidig hermed arbejdes der med øvelser gennem oplæsning, mundtlig og skriftlige oversættelser, og der arbejdes med at få en forståelse for den italienske grammatik. Kurset forløber over en hel sæson, men vil være afbrudt af perioder, hvor Annalise er i Italien. Her vil der være selvstudie.

Kurset er KUN for øvede.

Sted: Aktivitetscenter Struer, Mødelokale 1

Tid: Tirsdag kl. 13.00-15.00

Opstart: D. 6. september

Vejleder: Annalise Jensen og Lise Kristensen

Tilmeld dig

Har du spørgsmål, så kontakt